SCHETS #14 Louisa Vanderhaegen

Blanco
Een stroom van gedachten, een gezellig chaotische veelheid. Daarin zoeken we dé schets van Louisa. We doorbladeren boekjes en losse vellen papier met; collages waarin dingen samenkomen, schrijfsels die benoemen en contouren van personages.

Louisa kent haar weg in de stapel en duikt er ook zelf nog met regelmaat in terug. Ideeën worden opgerakeld, platte beelden worden later 3D-objecten, en die personages, … die horen ergens thuis in een ‘theaterinstallatie’ , ... en zo ligt dat plan weer bovenaan de stapel.

Bio

BLANCO snuistert in schetsboeken van kunstenaars.

BLANCO is de noemer waaronder de atelierorganisatie NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt. BLANCO biedt een venster op het werk van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met ruimte voor experiment, reflectie, ontmoeting en presentatie. BLANCO heeft een onderzoek- en presentatieplek in één van de ateliergebouwen van NUCLEO en treedt met verschillende projecten ook buiten de muren van de eigen panden. Zo stimuleert de organisatie haar kunstenaars om met hun werk in dialoog te treden met de wereld buiten het atelier.

BLANCO zoekt naar 'lege zones' in de stad en duikt nu en dan op met ingrepen en locatiegebonden projecten waarin kunstenaars afwisselend een invulling geven aan een specifieke plek. Deze keer slaat BLANCO de handen in elkaar met WeekUp en vult tweewekelijks een leeg stukje van de alombekende papieren cultuuragenda. BLANCO gaat hiervoor op zoek naar ideeën, onaffe zaken en aanstalten tot … in de vaak verborgen en ongeziene schetsboeken van kunstenaars.

U zag deze toch ook?