SCHETS #3 Alison Souffreau

Blanco weekup3

Tekenen, … veel tekenen is belangrijk voor mij zegt Alison Souffreau terwijl ik in haar atelier vol indian summer haar schetboekjes doorblader. Ik stel een paar vragen — eigenlijk steeds dezelfde, maar dan lichtjes anders geformuleerd — waarmee ik te weten wil komen wat ze maakt, en wat voor ’n kunstenaar ze dan wel is. ‘Tekeningen tekenen’ is het antwoord telkens, ook in andere woorden, en een tekening kan ook een schets zijn en omgekeerd. Soms is één tekening het verhaal of het verhaal een reeks tekeningen. In een boekje, op een hoes of vel papier. Alison voelt zich goed bij het onbestemde en wisselend eindpunt voor haar tekeningen.

Bio

BLANCO snuistert in schetsboeken van kunstenaars.

BLANCO is de noemer waaronder de atelierorganisatie NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt. BLANCO biedt een venster op het werk van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met ruimte voor experiment, reflectie, ontmoeting en presentatie. BLANCO heeft een onderzoek- en presentatieplek in één van de ateliergebouwen van NUCLEO en treedt met verschillende projecten ook buiten de muren van de eigen panden. Zo stimuleert de organisatie haar kunstenaars om met hun werk in dialoog te treden met de wereld buiten het atelier.

BLANCO zoekt naar 'lege zones' in de stad en duikt nu en dan op met ingrepen en locatiegebonden projecten waarin kunstenaars afwisselend een invulling geven aan een specifieke plek. Deze keer slaat BLANCO de handen in elkaar met WeekUp en vult tweewekelijks een leeg stukje van de alombekende papieren cultuuragenda. BLANCO gaat hiervoor op zoek naar ideeën, onaffe zaken en aanstalten tot … in de vaak verborgen en ongeziene schetsboeken van kunstenaars.

U zag deze toch ook?